Bygning 4 (PCB-7 + 8 metaller i betong, puss, tre og maling)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvematriks: Bygnings- og andre materialer
Analysekategori: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g