OG-12a, Semiflyktige forbindelser, GC-MS screening i materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvalitativ screening av semi-flyktige komponenter

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Bygnings- og andre materialer
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC-MS
Ekspress: ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: GBA