09:00 Ekspress OG-1, PAH-16 i materiale

Analyseinfo

Pris: 2.600 NOK / prøve
Prøvematriks: Bygningsmat. 0900 ekspress
Analysekategori: Organiske analyser
Anmerkninger: Denne oppføringen er kun ekspressoppføringen. For flere detaljer se hovedpakken.
Lab: ALS Danmark