Oljetype fra kromatogram, tolkning

Komponent: Rapporteringsgrense:
Tolkning bestilles som tilleggstjeneste til en av oljeanalysene

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Organiske analyser
Metode: Tolking på bakgrunn av oljebibliotek
Ekspress: ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ