Cr(VI) i jord, Cr6+

Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 1 0.2 mg/kg tørrstoff

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass
Metode: MST REFLAB 2000
Ekspress: ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS Danmark

1 LOD