Fluor total i jord

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total 300 mg/kg tørrstoff

Analyseinfo

Pris: 340 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, ioneselektiv elektrode
Ekspress: ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ