M-1c Sb, Antimon (Sb) i jord

Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.04 mg/kg tørrstoff

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Plast
Ekspress: ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: ja