Radionuklider, kunstige, i jord

Komponent: Rapporteringsgrense:
Cs 134 1.0 Bq/kg tørrstoff
Cs 137 1.0 Bq/kg tørrstoff
I 131 1.0 Bq/kg tørrstoff

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Isotopes
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ