OJ-20h alifater, Petrol pack enkel: BTEX og alifater

Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0,01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.1 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.1 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.12 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.06 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 7 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 3 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 3 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
C17/pristan 0.5 mg/kg tørrstoff
C18/fytan 0.5 mg/kg tørrstoff

Analyseinfo

Pris: 1.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ