Sediment basistokstester (Skeletonema + Dr Calux)

Komponent: Rapporteringsgrense:
Skeletonema - porevann 1 TU (Toksiske enheter)
DR CALUX - organisk ekstrakt ng/kg TS TEQ

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 5-7 kg
Emballasje: Plast
Metode: Skeletonema: ISO 10253
Ekspress: Nei
Anmerkninger: DR CALUX: Testen avgjør hvor mange dioksinreseptorer i leverceller som trigges av dioksiner. Evalueres mot referansekomponent 2,3,7,8 TCDD. Måleusikkerhet: 26%
Lab: GBA