Koliforme bakterier i jord

Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier 20 MPN / g

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: DS 2255
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark