Termotolerante koliforme bakterier i jord, NS 4714

Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 20 MPN / g

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: NS 4714 (mod.)
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg