OJ-19a3, Tinnorganiske forbindelser (3 forbindelser: TBT, DBT, MBT) i jord

Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 µg/kg tørrstoff

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 23161
Ekspress: ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå