AT4, Statisk respirasjonindeks for kompost

Komponent: Rapporteringsgrense:
Respirasjonsindeks 1.0 mg O2/g

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Øvrige analyser
Metode: DepV Anh.4, Nr. 3.3.1
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Respirasjonsindeks ved lengre tidsrom også mulig mot tillegg i pris. Ta kontakt.
Lab: GBA