TOC (totalt organisk karbon) i jord, IR-metode

Komponent: Rapporteringsgrense:
TOC (totalt organisk karbon) 0.1 % tørrstoff

Analyseinfo

Pris: 430 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10694 mod., EN 13137 mod.
Ekspress: ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ