pH i jord

Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10390, Elektrokjemisk i suspensjon av vann, KCl, CaCl2, BaCl2
Ekspress: ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ