Kornfordeling, 5 fraksjoner

Komponent: Rapporteringsgrense:
Sand >2 mm %
Sand 63µm - 2mm %
Silt 20-63 µm %
Silt 2-20 µm %
Leire <2 µm %

Analyseinfo

Pris: 1.035 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: Nødvending prøvemengde varierer med forventet størrelse på største korn, ta kontakt
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ