OF-19e Metylkvikksølv på filter

Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylkvikksølv

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Luft/Arbeidsmiljø
Analysekategori: Organiske analyser
Metode: Intern metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå