A-3g, Mugg/sporer på filter

Komponent: Rapporteringsgrense:
Sporer 7 fibre/mm^2

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Luft/Arbeidsmiljø
Analysekategori: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: Anbefalt volum 500-1500 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm
Metode: SEM
Ekspress: ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Analysen kan kun anvedes for å kontrollere om sporer fins i luften, ikke for å identifisere sporetypene.
Lab: ALS Stockholm