A-4c, Partikkelstørrelsesfordeling

Komponent: Rapporteringsgrense:
<1 µm %
1-2 µm %
2-5 µm %
5-10 µm %
10-20 µm %
>20 µm %

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Luft/Arbeidsmiljø
Analysekategori: Partikler/asbest
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er for partikler som i størrelse i hovedsak ligger mellom >0.1 og <100 µm. for størrelse utenom dette må andre analyser benyttes. resultatet presenteres i tabell med både mengde% og vekt% angitt
Lab: ALS Stockholm