A-4d, Totalstøv og respirabelt støv inkl. filter

Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Luft/Arbeidsmiljø
Analysekategori: Partikler/asbest
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm