A-6i, metaller i inhalerbart støv på filter

Komponent: Rapporteringsgrense:
Co, kobolt 0.0005 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
Li, litium 0.01 µg totalt
Mn, mangan 0,0005 µg totalt
Na, natrium 5 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
Sn, tinn 0.005 µg totalt

Analyseinfo

Pris: 970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Luft/Arbeidsmiljø
Analysekategori: Partikler/asbest
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) og EPA 200.8 (mod.)
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå