PSO-11, TBT (Tributyltinn), analyse av passiv prøvetaker

Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyseinfo

Pris: 3.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount groups: 3
Prøvematriks: Passiv prøvetaking/vann
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Metode: ISO 17353
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei