PSP-1, Polare pesticider og legemiddelrester, analyse av passiv prøvetaker

Komponent: Rapporteringsgrense:
Alaklor
Atrazine
Diuron
Isoproturon
Simazine

Analyseinfo

Pris: 1.990 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount groups: 3
Prøvematriks: Passiv prøvetaking/vann
Analysekategori: Pesticider
Emballasje: PS Polar
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for spørsmål om LOQ og andre parametere