Vibrio Fischeri (mikrotokstest), analyse av passiv prøvetaker

Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount groups: 3
Prøvematriks: Passiv prøvetaking/vann
Analysekategori: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 1 stk uspiket SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Ekspress: Nei