E.coli (Escherichia coli) i råvann, urent vann, ukjente vanntyper

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Vann
Analysekategori: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: ISO 9308-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Lab: ALS Sarpsborg