Hardhet

Komponent: Rapporteringsgrense:
Hardhet 0.00020 mmol/L

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Vann
Analysekategori: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: beregnes etter analyserte verdier av Ca og Mg
Ekspress: ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ