Mikrobiologi standard i annet vann (kimtall, koliforme og E.coli)

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 1 1-200 MPN/100 ml
E. coli (Escherichia coli) 1 1-2400 MPN/100 ml

Analyseinfo

Pris: 340 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Vann
Analysekategori: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 09:00-14:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Måleusikkerhet: Kimtall 0,15 log10; Koliforme og E.Coli 0,20 log10
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde