ALS tilbyr nå bedre og større pakker for analyse av PFAS i vann, jord og sediment, samt flere pakker med TOP-Assay og passive prøvetakere.

ALS introduserer bedre og større analysepakker for PFAS i vann, sediment og jord. De nye pakkene inneholder flere stoffer og har lavere rapporteringsgrenser enn tidligere. For rent vann ligger rapporteringsgrensen for mange stoffer på 0.0003 μg/l. ALS kan tilby analyse av PFAS etter TOP-Assay (Total Oxidisable Precursor) Assay, og i vann kan vi nå også tilby PFAS på passive prøvetakere.

ALS har fått nye og bedre analysepakker for PFAS i vann, jord, slam og sediment. De nye pakkene inneholder flere stoffer og har bedre rapporteringsgrenser enn tidligere. For rent vann er rapporteringsgrensen for mange PFAS-forbindelser 0.0003 μg/l. Pakken for analyse av vann inneholder over 30 forbindelser. ALS har også mindre analysepakker av PFAS, en pakke med kun PFOS og PFOA, og analysepakker tilpasset krav fra Miljødirektoratet.

Last ned ALS informasjonsblad her!

 

Generelt om PFAS

PFAS (perfluorerte stoffer) er en gruppe syntetisk fremstilte kjemikalier som består av rundt 3000 ulike forbindelser. De brukes først og fremst pga deres vann- og fettavstøtende egenskaper og finnes i mange produkter som vi bruker daglig, blant annet i impregneringsmidler for å gjøre produkter vanntette og smussavstøtende. Andre eksempler på dette er rengjøringsmidler og matemballasje. Stoffene finnes også i produkter som brukes i verkstedsog elektronikkindustrien. Bruk av brannslukkingsskum som inneholder PFAS har gjort at jord og vann blir forurenset.

Forekomsten av PFAS er et miljø- og helseproblem som har vokst i større grad de seneste årene. For eksempel har flere drikkevannskilder blitt konstatert forurenset med PFAS. For de fleste PFASforbindelsene mangler det kunnskap/forskning/studier for å konstatere hvor skadelige de er.

PFAS test

PFAS i jord og vann

Bruk av brannslukkingsskum som inneholder PFAS kan ses som den mest betydningsfulle kilden til PFAS- forurensningen av jord og vann. I mange tilfeller har PFAS nådd grunnvann og overflatevann, som igjen har gitt forurenset drikkevann. I Norge er ikke dette så stort problem som i Sverige, da grunnvann brukes i veldig liten skala som drikkevann. Det er forbudt å ha brannskum som inneholder 0,001 vektprosent eller mer PFOS eller PFOS-relaterteforbindelser. Brannskum som inneholder 0,001 vektprosent eller mer PFOS eller PFOS-relaterte forbindelser skal leveres til godkjent mottak for destruksjon.

PFOS og PFOA

Det finnes mer enn 3000 forskjellige perfluorerte stoffer (PFAS-er) på markedet. PFOS (Perfluoroktylsulfonat) og PFOA (perfluoroktansyre) er de mest kjente, og er begge strengt regulert. De er tungt nedbrytbare og har blitt identifisert som farlige for både helse og miljø.

Flere PFAS-er omdannes till PFOA

PFOA blir mest funnet igjen i dyr, planter og andre miljøprøver. Det er fordi flere PFAS-er omdannes til PFOA etter PFAS-ene er ute i miljøet – i tillegg til at stoffet er mye brukt i produkter og prosesser.

Innad i EU er PFOS og stoffer som kan brytes ned til PFOS i dag forbudte, men det finnes visse unntak. Forbudet har medført at bruken av PFOS har minsket. PFOS erstattes i dag med andre vedvarende høyt fluorerte stoffer som de tror ikke tas opp i samme utstrekning i levende organismer og derfor er mindre giftige. PFOS har tidligere blitt brukt blant annet i brannslukningsskum og impregneringsmiddel i matter, møbler, tekstiler, skismurning og teflonpanner. For PFOA og øvrige PFAS-stoffer finnes det ingen restriksjoner i dag.