ALS Norge tilbyr skreddersydde analysepakker for test av drikkevann. De som har sin egen brønn har også eget ansvar for vannkvaliteten. Rutinemessige vannprøver er en forutsetning for sikkert drikkevann. Resultatene av vannanalysen gir et klart bilde av tilstanden på vannet. Dette vil kunne hjelpe deg til å gjøre riktig tiltak slik at vannet ditt blir trygt.

Privatperson? Klikk her for å bestille vannanalyse!

 

Drikkevann

Definisjon: Alle former for vann som enten ubehandlet eller etter behandling skal drikkes, brukes i matlaging, til andre husholdningsformål eller i næringsmiddelforetak der det stilles krav om bruk av drikkevann.

Drikkevann skal ha tilstrekkelig høy kvalitet til at det kan drikkes eller brukes i matlaging uten helserisiko. Drikkevannsforskriften gir grenseverdier for hva som er akseptabelt innhold for en rekke kjemiske, mikrobiologiske og radioaktive komponenter i drikkevannet.

Eksempler: Vanlig springvann, flaskevann, tankvann, Behandlet eller ubehandlet overflate- eller grunnvann. 

drikkevannanalyse

ALS analyspakker for drikkevann

Metall pakker

V-2 Drikkevann Metaller i hht. drikkevannsforskriften
V-3a Element-innhold (metaller) i partikkelfritt vann

Partikler i vannet?

Drikkevann skal ikke inneholde partikler. Hvis vannet er uklart eller inneholder synlige partikler vil prøven filtreres/dekanteres før analyse dersom ikke annet er avtalt med kunde. Dersom prøven skal oppsluttes inklusive eventuelle partikler henvises det til analysepakke V-3b