ALS har analysert innhold av vitamin D i kosttilskudd  for Helsekontrollen på TV2.

Resultatene viste avvik i forhold til hva som er lovlig innhold av vitaminer i flere av de produktene som ble testet.

De som ikke fikk sett innslaget på TV sist torsdag kan se det her:

http://www.tv2.no/a/9083323