ALS Laboratory Group Norway AS har nå utvidet sin akkreditering på diverse mikrobiologiske analyser i næringsmidler med nye og mer effektive metoder ved hjelp av vårt nye TEMPO instrument