PFAS OB-34B, Perfluorerte komponenter i biota og næringsmidler, kun PFOS og PFOA

Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.001 mg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.001 mg/kg

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: GBA