Muggsopp etter nedfallsmetoden

Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvematriks: Luft/Arbeidsmiljø
Analysekategori: Partikler/asbest
Akkreditering: Nei
Instruks: Eksponer agarskål for luft i aktuelt miljø i 15 minutter
Anmerkninger: Ta kontakt med oss for kjøp av agarskåler.
Dette resultatet gir kun en kvantifisering av muggsporer. Hvis man er interessert i en mer inngående luftanalyse, ta kontakt for tilbud.