Anaerobe sulfittreduserende clostrider i faste næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfittreduserende clostrider 1 10 CFU/g

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 56 (2015)
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,30 log10 ; Kjøtt 0,15 log10
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg

1 For faste prøver