Deoxynivalenol i næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
Deoxynivalenol (DON) 50 µg/kg

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: intern metode
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ