Artsbestemmelse, påvisning/identifikasjon av art

Komponent: Rapporteringsgrense:
Storfe (kjøtt og melk)
Sau (kjøtt og melk)
Geit (kjøtt og melk)
Kylling
Kalkun
Svin
Hest
Kanin
And
Gås
Rådyr
Fasan
Mus
Hund
Katt
Fisk
Blekksprut

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Real Time PCR
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Akkreditering, rapporteringsgrense og pris avhenger av art
For rene prøver av fisk, reker og kjøtt kan vi også tilby identifikasjon av art ved sekvensering av DNA, ta kontakt
Lab: ALS Tondela