Beta laktoglobulin, kvalitativ ELISA

Komponent: Rapporteringsgrense:
Beta-lactoglobulin 10 µg/kg

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: ELISA
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Ved analyse av svabere kan andre rapporteringsgrenser forekomme
Hvis andre analyser skal utføres utenom allergentest, må eget separat prøvemateriale stilles til rådighet
Lab: ALS UK