Bløtdyr allergen kvalitativ, PCR

Komponent: Rapporteringsgrense:
Bløtdyr 1 0,4 mg/kg

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: PCR
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris er inklusiv DNA ekstraksjon
Prøver til allergentest må sendes i egen beholder
Lab: GBA-FOOD

1 LOD