Laktose (som allergen)

Komponent: Rapporteringsgrense:
Laktose 10 mg/kg

Analyseinfo

Pris: 1.960 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-IEC
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Hvis andre analyser skal utføres utenom allergentest, må eget separat prøvemateriale stilles til rådighet
Måleusikkerhet 20,8%
Lab: ALS UK