Soya, kvalitativ ELISA

Komponent: Rapporteringsgrense:
Soya 10 mg/kg

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: ELISA
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Tilstedeværelse av soya lecitin detekteres ikke med denne metoden
Ved analyse av svabere kan andre rapporteringsgrenser forekomme
Hvis andre analyser skal utføres utenom allergentest, må eget separat prøvemateriale stilles til rådighet
Lab: ALS UK