F-11 tørre, Mineraler og essensielle metaller i tørre næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
Zn, sink 500 µg/kg
Cu, kobber 200 µg/kg
Fe, jern 2000 µg/kg
Ca, kalsium 30000 µg/kg
K, kalium 200000 µg/kg
Mg, magnesium 20000 µg/kg
Na, natrium 50000 µg/kg
S, svovel 50000 µg/kg
P, fosfor 50000 µg/kg

Analyseinfo

Pris: 1.325 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå