F-14 brus, Toksiske metaller (As,Cd,Pb,Hg) i mineralvann/brus

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 µg/l
Hg, kvikksølv 0.2 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l

Analyseinfo

Pris: 1.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå