Aflatoksiner (B1, B2, G1, G2)

Komponent: Rapporteringsgrense:
Aflatoksin B1 1 µg/kg
Aflatoksin B2 1 µg/kg
Aflatoksin G1 1 µg/kg
Aflatoksin G2 1 µg/kg
Aflatoksiner (B1, B2, G1, G2) 1 µg/kg

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode AM/R/999 issue 4
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerheter: Aflatoksin B1: 20.02%, Aflatoksin B2: 18.72%, Aflatoksin G1: 13.63%, Aflatoksin G2: 15,12%
Lab: ALS UK

1 Måleområde 0,5-30 µg/kg per toksin, 0,5-120 for sum. Lavere rapporteringsgrense for babymat