Biogene aminer

Komponent: Rapporteringsgrense:
Histamin 2 mg/kg
Cadaverin 2 mg/kg
Putrescin 2 mg/kg
Spermidin 2 mg/kg
Tryptofan 2 mg/kg
Spermin 2 mg/kg
Agmatin 2 mg/kg
Tyramin 2 mg/kg

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB L 10.00-5
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Må sendes fryst
Måleusikkerhet 18%
Lab: GBA-FOOD