GMO (genmodifiserte organismer), første steg, kvalitativ screening

Komponent: Rapporteringsgrense:
35S-promoter 0.005 %
NOS terminator 0.005 %

Analyseinfo

Pris: 1.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: PCR
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Ved positive funn her kan det gåes videre med evt STEG 2
Lab: ALS CZ