Peroksidtall i næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
Peroksidtall 1 mvalO2/kg

Analyseinfo

Pris: 790 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på BS 684
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Hvis prøven er fett eller olje, benytt pakke for dette
Lab: ALS UK

1 Varierer med fettinnhold i prøven