Radionuklider, Strontium, Sr-90 i næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
Strontium Sr-90 5 Bq/kg

Analyseinfo

Pris: 4.660 NOK / prøve
Standard analysetid: 45 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASTM D5811-00, ASTM C1507-12
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ