Aerobe mikroorganismer i næringsmidler, TEMPO

Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 100-490.000 CFU/g

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Mikrobiologi
Metode: AFNOR BIO 12/35-05/13
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,50
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde