Bacillus cereus presumptiv i faste næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
Bacillus cereus 1 100 CFU/g

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 67 (2003)
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,30 log10 ; Kjøtt 0,38 log10 ; Melk 0,17 log 10
Lab: ALS Sarpsborg

1 Gjelder faste matvarer